• C1849-a
 • C1849-b
 • C1849-d
 • C1849-e
 • C1849-f
 • C1849-g
 • C1849-h
 • C1849-i
 • C1849-j
 • Galeno 18 planta alta
 • GALENO-18 - planta noble
 • GALENO-18 planta baja

Similar Properties

出售, 新, 特

在现代风格的新建别墅

新建的别墅风格现代位于Rafalet哈维亚的安静的区域,拥有全景山谷景色。良好的品质和很好完成。列表中移动!有超过300株,人工种草,卵石灰花园。系统电动百叶窗。 查看详情

940.000€